sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Wybrane zespoły geriatryczne w ujęciu interdyscyplinarnym

Jakub Husejko, Michalina Radzińska, Marta Podhorecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska

The cover of the book titled: Wiosna jesieni. Wybrane aspekty satysfakcji życiowej osób starszych. Tom 3

Wiesław Kowalski, Jacek Łukasiewicz, Teresa Aczynovicz, Adam Raczkowski, Marcin Stencel

The cover of the book titled: Geriatria. Praktyczny przewodnik

Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neuman-Podczaska

The cover of the book titled: Instrumentalne metody badań zaburzeń połykania

Barbara Jamróz, Joanna Chmielewska-Walczak, Magdalena Milewska

The cover of the book titled: Opieka długoterminowa

Eleonora Zielińska, Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska

The cover of the book titled: Psychologia w naukach medycznych V

Wojciech Strzelecki, Sabina Siwiec, Jolanta Tomczak, Marcin Cybulski