sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Informatyka w zarządzaniu

Helena Dudycz, Marcin Hernes, Maciej Pondela, Artur Rot

The cover of the book titled: Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju

Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski