sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Izydora Dąmbska (1904-1983)

Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Barbara Judkowiak

The cover of the book titled: Roman Witold Ingarden 1893-1970

Krzysztof Ingarden, Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

The cover of the book titled: O znakomitych mężach czyli co pisarze wczesnochrześcijańscy pisali o pisarzach wczesnochrześcijański

Św. Hieronim, Gennadiusz, św. Izydor z Sewilli, św. Ildefons z Toledo, Ebedjesu (abdiszo Bar Bericha)

The cover of the book titled: Władysław Tatarkiewicz (1886-1980)

Władysław Tatarkiewicz, Elżbieta Skrzyńska, Janina Suchorzewska, Marek Suchorzewski, Jan Jakub Tatarkiewicz, Andrzej Biernacki