sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: FINANSE, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE (FEZ) – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI. CZĘŚĆ IV

Wioletta Żmuda -Czerwonka, Anna Bęczkowska, Natalia Kurek, Justyna Juchniewicz, Paulina Zackiewicz, Mariusz Pokorski, Tomasz Chajduga, Gabriela Roszyk-Kowalska, Łukasz Wyrzykowski, Hanna Bieńkowska, Robert Rogaczewski, Anna Horzela, Sonia Ambrochowicz, Magdalena Hofman-Kohlmeyer, Łucja Waligóra, Damian Kuchta

The cover of the book titled: Innowacje w polskiej nauce w obszarze life science i ochrony środowiska

Agnieszka Robaszkiewicz, Martyna Bednarczyk, Katarzyna Walkiewicz, Paweł Kozieł, Benjamin Grabek, Urszula Mazurek, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Natalia Krajewska, Nikola Zmarzły, Emilia Wojdas, Dominik Straszak, Monika Drózd, Jacek Skup, Mateusz Tabin, Iwona Baranowicz-Gąszczyk, Edyta Kruk, Weronika Wierzbicka, Tadeusz Marcinkowski, Agnieszka Sobiatowska-Turek, Michał Adamski

The cover of the book titled: Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki

Piotr Klejment, Alicja Kosmala, Natalia Foltyn, Wojciech Dębski, Edyta Makuch, Agnieszka Wróblewska, Jacek Wawrzostek, Szymon Ignaciuk, Artur Machura, Wiesława Gryncewicz, Maja Leszczyńska, Karol Miądlicki, Mirosław Pajor, Witold Bartnik, Małgorzata Ćwil, Grzegorz Olczyk, Jakub Trojanowski, Michał Folwarczny, Piotr Hrebieniuk, Remigiusz Szczepanowski, Nowicki Marek, Piotr Bała, Tomasz Boczar

The cover of the book titled: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Global Innovation Sophia City sp.zo.o.

The cover of the book titled: Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych

Magdalena Rozbejko, Anna Stasiuk-Piekarska, Marzena Kruk, Agata Klaus - Rosińska, Dorota Kuchta, Ewa Ptaszyńska, Milena Trzaskalska, Michał Modławski, Dominik Grzesiczak, Mateusz Chyra, Maciej Jarzębski, Tomasz Białopiotrowicz, Przemysław Borecki, Hubert Wański, Marcin Milczarek, Anna Grabowska-Szaniec, Katarzyna Walkowiak, Jakub Smakulski, Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Szczepański, Łukasz Zakrzewski, Ewa Bolonek, Karol Dobrakowski, Łukasz Misiak, Kat

The cover of the book titled: Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych

Paweł Suszko, Andrzej Andrzejewski, Marek Płaczek, Kamil Lisowski, Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimna, Łukasz Nowakowski, Paweł Bednarek, Jan Rządkowski, Paweł Lijaszewicz, Grzegorz Przybyła, Agnieszka Ubowska, Zbigniew Ciekot, Damian Łukawski, Karol Rytel, Wojciech Grześkowiak, Filip Lisiecki, Alina Dudkowiak, Monika Osińska-Broniarz, Paweł Swoboda, Agnieszka Martyla, Maciej Kopczyk, Konrad Dudziak, Anastasila Chaus, Piotr Kardasz, Ewa Kardasz