sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka

Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Michał Pienias, Mariusz Gorzycki, Beata Jamka, Katarzyna Bartosiak

The cover of the book titled: Praworządność – współczesne wyzwania

Aneta Łazarska, Ryszard A. Stefański, Przemysław Szustakiewicz

The cover of the book titled: Gospodarka budżetowa gmin na wybranych przykładach

Jacek Sierak, Sebastian Foryś, Urszula Kwiatkowska, Wiktor Kudelski, Aleksandra Chadaj, Gabriela Kaczorek, Yuliia Płuska, Aleksandra Miłowska, Justyna Jaźwińska, Albina Łubian

The cover of the book titled: Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Geneza, stan obecny i perspektywy

Adrian Chojan, Karolina Czaplińska, Mateusz Czasak, Józef M. Fiszer, Stanisław Koziej, Mariusz Kierasiński, Maciej Kończal, Emilia Porzuczek, Aleksandra Ryś, Oleksandr Tarasov

The cover of the book titled: Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego

Ewa Jasiuk, Kamil Sikora, Matylda Berus, Anna Chochowska, Krzysztof Chochowski, Anton Demczuk, Tadeusz Dunin, Jurij Hofman, Agata Marchwińska

The cover of the book titled: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku

Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Marian Guzek, Jerzy Kur, Anita Zarzycka, Zuzanna Krześniak, Jacek Brdulak, Ewelina Florczak, Tomasz Gardziński, Martin Dahl, Fatima Arib, Magdalena Libicka, Ewa Kulińska-Sadłocha, Grzegorz Sobiecki, Iryna Polets, Dorota Śmigielska

The cover of the book titled: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego

Anna Konert, Agata Kaczyńska, Tomasz Balcerzak, Karolina Bonarska-Lenarczyk, Agnieszka Fortońska, Julia Hetlof, Ewa Jasiuk, Mateusz Osiecki, Agnieszka Kunert-Diallo, Patrycja Leśkiewicz, Maria Nielepkiewicz, Ewa Owedyk, Mariusz Pyżyński

The cover of the book titled: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Anna Konert, Piotr Kasprzyk, Piotr Czech, Magdalena Ostrihansky, Maciej Szmigiero, Mateusz Kotliński, Małgorzata Darowska, Tomasz Balcerzak, Mariusz Pyżyński, Monika Sasak