sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wybrane zagadnienia

Katarzyna Piwowar-Sulej, Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Grzesik, Czesław Zając