Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
1
OSTEOLOGIA
KOŚCIIPOŁĄCZENIAKOŚCI
SZKIELETUOSIOWEGO
1.
Otwórwyrostkapoprzecznegojestcharakterystycznydlakręgów:
r
r
r
r
r
a
b
c
d
e
szyjnych;
piersiowych;
wiowych;
krzyżowych;
guzicznych.
2.
Docechbudowykręguszczytowegonależy:
r
r
r
a
b
c
braktrzonu;
łukprzedni;
bruzdatętnicykręgowej;
r
d
otwórwyrostkapoprzecznego;
r
e
wszystkiepowyższeodpowiedziprawidłowe.
3.
Docechbudowykręguobrotowegonależy:
r
r
r
a
b
c
ząb;
dołekba;
bruzdatętnicykręgowej;
r
d
niepodzielonywyrostekkolczysty;
r
e
wszystkiepowyższeodpowiedziprawidłowe.
4.
Docechbudowykręguwystacegonależy:
r
a
niepodzielonywyrostekkolczysty;
r
b
brakwyrostkówstawowych;
r
c
bruzdatętnicykręgowej;
r
d
najmniejszawielkośćtrzonuwgrupiekręgówszyjnych;
r
e
wszystkiepowyższeodpowiedziprawidłowe.
5.
Cechącharakterystyczwyłączniedlakręgówpiersiowychjest:
r
a
podzielonywyrostekkolczysty;
r
b
nerkowatykształttrzonu;
r
c
obecnośćdołkówżebrowychtrzonu;
r
d
otwórwyrostkapoprzecznego;
r
e
wszystkiepowyższeodpowiedziprawidłowe.
9