Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Ewadyskretniezawołałamniejeszczedoswojegopokoju.Zdezoriento-
wana,niewiedząccosiędzieje,poczułamjejdłońpodmoimsweterkiem,tym
różowymprezentemodDanusi.
Proszę,weźwszystkobezoporówinieśmniezesobąwmodlitwie
usłyszałamzbytoszołomiona,bymyślećirozumiećsytuację.
Przysłowiowegrochytojeszczezamało,byustalićrozmiarmojegoroz-
płakania,kiedyjużwpokojudrżącąrękąwyjęłamzbiustonoszanowiutkie
50eurorozwiająctakżemiękkiróżowyszal,mięciutkijakDanusinyswete-
rekijakoncieplutki.
Paręgodzinwpociągunabezdrożachżyciataksięczułamwtympeł-
nymwypchanychplecakówipodekscytowanychpodróżnychwagoniewspi-
nającymsięwciążwyżejiwyżejkuniebu.Trochękoślawo,alezgłębiserca,
pisałymisięsłowanakolanie:
MKażdeżycioweCamino,każdaludzkadrogapobłogosławionajestAnio-
łamioludzkich,zwyczajnychtwarzach.Mająjednakanielskiesercaigłę-
bokowspółodczuwającedusze.Pojawiająsięniespodziewanie,wnajbardziej
potrzebującejchwiliiodmieniajążycie.Nazawsze”.
SaintJeanPieddePortmaleńkagórskastacja,pachniałaprzygodąieks-
cytacją.Napiętaodoczekiwania,choćniewolnaodobaw,uparcierozważa-
łamwsobieostatecznądecyzję,zanimbędziezapóźno.Nietylkoczydam
radęzmierzyćsięztymwyzwaniem,aleczywystarczymiodwagi,byspotkać
sięzesobą?Itonajważniejszeczywartopodejmowaćryzyko,żejeśliudami
sięprzejśćcałeCamino,byćmożestanęsiękimśzupełnieinnymniżjestem
jeszczeteraz,tużprzedstartem?
Miasteczkotętniłogwarem,bomówisię,żedziennienawetdo100osób
rozpoczynatutajswojąpielgrzymkędoSantiagodeCompostela,leżącego
ok.800czynawet850kilometrówstąd!SaintJeanPieddePorttopoło-
żonaustópPirenejówstarastolicaBasków,obecnieregionfrancuskiBasse-
-Navarre,wktórejjakbyzatrzymałsięczas.Przygotowujekażdegonama-
17