Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Start
Dziś
dołączam
do
grupy
współczesnych
nomadów.
Porzuciłem
wszystkie
zobowiązania.Wrękutrzymambiletwjednąstronę.Niewiem,kiedywrócę.Możejestto
trochęonieśmielające,alezdrugiejstronychybanajpiękniejszewtymcałymruchu.Prawdziwa
podróżbezscenariusza.Beznadmiernegoplanowania,którewymuszałodotychczasoweżycie.
Chcęzrobićtochoćraz.Choćprzezkilkamiesięcy.Zenergiąpionierówpokonywaćkolejne
granice,tektóretkwiąrównieżwemnie.Oniczymniemarzę.Działam.Toeksperyment,
zobaczymyjakiebędąjegorezultaty.
Podczaswcześniejszychpodróżywytężałemsłuchiwzroknanowopoznanychludzi,
którzyopowiadalimioswoichbardziejlubmniejkonkretnychplanachmającychniemieć
końcawędrówek.Chciałemsobiepozwolićnaodważnykrok,któryzbliżyłbymniedo
odkrywaniaświatabezpresjiczasu.Niebyłemjednakpewien,czyniejestemznaturyżółwiem,
któryniepotrafirozstaćsięzeswoimcałymświatemnoszonymzesobą.
Powrótdoswojegomiasta,dopracy,domutozawszepowrótdojakiejśostoi.Nawet
gdyprzezkilkadniczytygodniniedokońcawiemycosięwydarzy,zawszenakońcutejdrogi
znajdziemysiętam,gdzieczujemysięnajbezpieczniej.Porzucenietegowszystkiegowydawało
siębyćdośćradykalnymposunięciem.Zpozoruniewyglądamnatakąosobę,alejeślimam
skoczyć,totylkoznajwyższegopunktu.Jeśligram,toowszystko.Niebojęsięzaryzykować,
choćczasemniezdajesobiesprawyzkonsekwencji.Niepotrafiętkwićwmiejscuprzez
dłuższyczas.Wiercęsię,nerwowoprzebieramnogami.Nawetjeślinigdzieniewyjeżdżam
muszęwiedzieć,żewkrótceznajdęsięwnowymotoczeniu,znowymiwyzwaniami,żecoś
mniezainspirujeipchniedożycia.
Intrygowałamnieradośćtych,którzyniepatrzączanadtonaprzód,podróżowaliprzez
dwamiesiące,półroku,dwanaścietygodni,rok.Niektórzynawetstracilijużpoczucieczasu.
DwudziestoparoletniNiemiectraktowałAzjęPołudniowo-Wschodniąjakswójdom,ado
Europywracałtylkonakilkamiesięcy,żebyszybkozarobićnażycieipowrócić.Młoda
BrytyjkanawetniepamiętaładokładnejdatyprzylotudoBangkoku.Żyłabezzobowiązań
wydającprzesyłaneprzezrodzicówprzelewy.Oczekiwanienakolejnąimprezęnaplaży
iprzylotkolegówzokolicLiverpooluodmierzałyjejczas.PrawietrzydziestoletniPolakchciał
dotrzećprzezMjanmę,Bangladesz,IndiedoNepalu.Pomimoprzygotowanejtrasy
wyprawy,niewiedziałdokładnie,ilebędzietrwaćjegoprzygoda.Byłtojegosposóbnaczęść
życia.