Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
KASYONLINEOBOWIĄZKOWAWYMIANA2021
6.Sprzedażinternetowa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
.
.
57
57
58
6.1.
Dokumentacjasprzedażyinternetowej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6.2.
Korektasprzedażyinternetowej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7.Ewidencjasprzedażydokonanejnarzeczkonsumenta,gdysprzedawcaniemaobowiązkuposia-
daniakasyfiskalnej,anabywcanieżądafaktury...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
..
..
..
..
.
.
.
60
61
61
62
63
63
65
66
66
68
68
8.Obowiązkisprzedawcydotycząceużytkowaniakas...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.1.
Noweizlikwidowaneobowiązkizwiązanezużywaniemkasonline...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.2.
Obowiązekwystawieniaiwydanianabywcyparagonu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.3.
Paragonyelektroniczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
8.4.
ObowiązekzapewnieniapołączeniazCRK...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.5.
Oznaczenialiterowedlaposzczególnychstawekpodatkuizwolnień...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.6.
Raportydoboweimiesięczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
8.7.
Poddawaniekasrejestrującychobowiązkowemuprzeglądowitechnicznemu...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.8.
Przechowywaniedokumentówkasowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
8.9.
Formywystawianychdokumentów...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8.10.Obowiązekzapoznaniazatrudnionychosóbzzasadamiprowadzeniaewidencjiiwystawiania
paragonów...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
69
8.11.Obowiązkiinformacyjnewzwiązkuznieprawidłowościamiwfunkcjonowaniukaslub
wdokumentacji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
71
72
77
77
77
73
75
76
78
79
80
81
82
82
74
74
8.12.Obowiązkisprzedawcyzwiązanezprawidłowymfunkcjonowaniemkasy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9.Prowadzenieewidencjiwprzypadkuzleceniawykonywaniasprzedażyinnemupodmiotowi...
...
...
10.Zmianamiejscaużywaniakasyrejestrującej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11.Awariakasyrejestrującej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
12.Wymianapamięcifiskalnej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13.Zakończenieużywaniakasyrejestrującej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14.Utratakasy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15.ZagadnieniazwiązaneznowymplikiemJPK_VAT...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15.1.WykazywaniesprzedażyparagonowejwnowymplikuJPK_VAT...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15.2.WykazywaniewnowymplikuJPK_VATsprzedażyudokumentowanejparagonemifakturą...
...
...
15.3.ParagonyzNIPnabywcynakwotydo450...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
15.3.1.
CozparagonamizNIPwyjaśnienieMF...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16.Płatnościotrzymywanewformiebonuturystycznegoakasyrejestrujące...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17.OdpowiedzinapytaniaCzytelników...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17.1.Kiedynależyzarejestrowaćwkasiesprzedażopłaconąprzelewem...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17.2.CzypodatnikzwolnionypodmiotowomusizapłacićVATbłędniezarejestrowanywkasie
rejestrującej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
83
17.3.Czynieodpłatneświadczenieusługmedycznychtrzebaewidencjonowaćzapomocąkasy
rejestrującej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
84
17.4.Czyusługinajmukrótkoterminowegoświadczonezapośrednictwemportaliinternetowych
trzebaewidencjonowaćnakasie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
..
85
17.5.Kiedymożnaskorzystaćzulginazakupkasyonlinenabytejprzedterminemobowiązkowej
wymiany...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
86
17.6.Czykasafiskalnajestobowiązkowadlaprzedsiębiorcyprowadzącegosklepstacjonarny
zkosmetykami...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
87
87
88
90
17.7.Kiedynastępujeprzekroczenielimitudlakasyfiskalnejprzysprzedażyopłacanejprzelewami...
...
17.8.Paragonzbłędemjakpoprawniegoskorygować...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17.9.ParagonzNIPjakofakturauproszczona...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
17.10.Czysanatoriumpowinnoewidencjonowaćnakasieopłatyzaorganizacjędodatkowych
atrakcjidlakuracjuszy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
91
17.11.Czymożnadokonaćkorekty,gdysprzedażzostałazaewidencjonowananakasiefiskalnej
zzawyżonąstawkąVAT...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
.
92
17.12.Czyzapłatakartąpłatnicząuprawniadokorzystaniazezwolnieniazewidencjonowania
nakasie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
.
93
95
18.Podsumowanie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
Rozwiązaniafiskalnewkontekściepopularnościpłatnościbezgotówkowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
.
97
98
99
TransakcjebezgotówkoweofertaPosnet...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
KasyidrukarkifiskalneonlinewoferciePosnet...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
PODATKINR7