Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Rozdział8
Nowoczesnezarządzanieprocesemmagazynowo-transportowym-
systemyTMSiWMS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..99
Wprowadzenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...99
8.1.Zarządzeniełańcuchemdostaw...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.100
8.2.NowoczesnerozwiązaniaWMSiTMS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.101
8.2.1.CotojestTMS?...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.101
8.2.2.KorzyścizzastosowaniasystemuTMS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.103
8.2.3.Polskiryneknowoczesnychpowierzchnimagazynowych...
...
...
...
...
...
..104
8.2.4.CotojestWMS?...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...105
8.2.5.KorzyścizzastosowaniaWMS...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...108
Zakończenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...110
Rozdział9
Współczesnerozwiązaniaproblemuostatniejmili...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...111
Wprowadzenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.111
9.1.PolskarewolucjawobsłudzeprzesyłekzewsparciemMicrosofu...
...
...
...
...
...115
9.2.ElektrycznyrowerDachser...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..116
9.3.Autonomicznośćzamiastczłowieka?...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.117
Zakończenie000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118
Rozdział10
Innowacjewtransporcie-samochodowesystemyasystujące...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...119
Wprowadzenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.119
10.1.Bezpieczeństwowtransporciedrogowym...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..120
10.2.Samochodowesystemyasystujące...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...122
10.2.1.Asystentskrętuwlewo...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.122
10.2.2.Asystentzmianypasaruchu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.122
10.2.3.ACC-aktywnytempomat...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...123
10.2.4.Systemkontrolującystanzmęczeniakierowcy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...125
10.2.5.Reflektoryadaptacyjne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.126
10.2.6.Asystentmartwegopolalusterek...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..127
10.2.7.Asystentparkowania...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.128
10.2.8.Systemczujnikówultradźwiękowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.128
Zakończenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...130
Rozdział11
Pojazdyelektryczne.Naszaprzyszłość,czynierealnysen?...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...131
Wprowadzenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.131
11.1.Prezentacjapojazdówelektrycznych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..132
11.2.Pozyskiwanieenergiielektrycznej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.137
11.3.ElektromobilnośćarynekkonsumenckiwPolsce...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.140
Zakończenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...