Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Każdyrozdziałwieńcząpytaniasprawdzającewiedzęizrozumie-
nieprzedstawionegomateriału.
Podręcznikmożebyćprzeznaczonyzarównodosamodzielnejlek-
turystudenta,jakiwykorzystanywtrakciezajęćakademickich.Auto-
rzymająnadzieję,żetreścizawartewpodręcznikubędątakżepunk-
temwyjściadodalszychlekturistudiówwtejdziedzinie.
Stanprawnytreścipublikacjinadzień23marca2020r.
6