Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WSTĘP
Niniejszysłownikzawierałącznieokoło9000haseł.Publikacjastanowi
zbiórterminówizwrotówprzydatnychwbranżybudowlanejimożebyć
pomocna
dla
osób
mających
związek
z
branżą
budowlaną,
pracownikówbudowy,architektów,agentówobrotunieruchomościami
lubdlakażdego,ktoremontujeluburządzadom.
Wczęściniemiecko-polskiejwnawiasachkwadratowychdlaniektórych
hasełpodanesynonimydanegohasła.Następniepodanejesttłu-
maczeniedanegohasła.
Bohrgerät(n)[Bohrmaschine]wiertarka
Cyfrawindeksiegórnymprzyhaśleoznaczakolejnynumerhasła
homograficznego.Dotyczytorównieżsynonimówujętychwnawiasach
kwadratowych,którewobrębienawiasupodanewkolejności
alfabetycznej.
Dużaczęśćhasełposiadateżliczneprzykładyużycia.
Przyrzeczownikachniemieckichpodanajestinformacja
dotyczącarodzaju:
(m)-rodzajmęski
(f)-rodzajżeński
(n)rodzajnijaki
-3-