Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
WAŻNIEJSZEOZNACZENIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
.4
WSTĘP...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
.7
1.ALGORYTMROZWIĄZYWANIAZADANIANIELINIOWEJTEORII
SUSZENIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
.11
2.PODSTAWOWEZAŁOŻENIATERMOMECHANICZNEJTEORII
SUSZENIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
.20
2.1.Równaniabilansu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
..21
2.2.Równaniaróżniczkowedlarozkładutemperatury,zawartościwilgoci
iprzemieszczeń...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
.26
2.2.1.Równanieróżniczkowedlawymianymasy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....27
2.2.2.Równanieróżniczkowedlawymianyciepła...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...28
2.2.3.Równanieróżniczkowedlaprzemieszczeń...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....28
2.2.4.Warunkibrzegowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
..29
2.2.5.Pierwszyokressuszenia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..31
2.2.6.Drugiokressuszenia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
..33
3.DWUWYMIAROWEZADANIESUSZENIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
.36
3.1.Matematycznymodelsuszenia-podstawowyukładrównań
dlasuszonegowalca...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...37
3.1.1.Polatemperaturyikoncentracjiwilgoci...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
.37
3.1.2.Naprężeniawsuszonymwalcu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...41
3.2.Opisnumerycznejmetodyrozwiązywaniapostawionegoproblemu...
...45
3.3.Suszeniekonwekcyjne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...51
3.3.1.Rozkładzawartościwilgociitemperatury...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
.51
3.3.2.Naprężeniawsuszonymwalcu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...55
3.4.Processuszeniazogrzewaniemmikrofalowym...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
..60
4.WYZNACZANIEWARUNKÓWOPTYMALNEJSZYBKOŚCI
SUSZENIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
.65
4.1.Wprowadzenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...65
4.2.Związekintensywnościsuszeniaznaprężeniamisuszarniczymi...
...
...
..67
4.3.Procesoptymalnywstałychwarunkachsuszenia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....69
4.4.Sterowanieprocesemsuszenia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..81
4.4.1.Obiektsterowaniaijegoidentyfikacja...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...81
4.4.2.Algorytmysterowaniaekstremalnego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
.85
4.5.Optymalizacjapracysuszarki...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...90
4.5.1.Metodaalgorytmówgenetycznych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...90
4.5.2.Zakodowaniepracysuszarkiifunkcjajakościprocesususzenia...
...
.92
PODSUMOWANIEIWNIOSKI...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
.101
LITERATURA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..106
SUMMARY...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
..113
3