Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
©CopyrightbyWydawnictwoLekarskiePZWL,Warszawa2012
Wszystkieprawazastrzeżone.
Przedrukireprodukcjawjakiejkolwiekpostacicałościbądźczęściksiążki
bezpisemnejzgodywydawcysązabronione.
AutorzyiWydawnictwodołożyliwszelkichstarań,abywybórimetodykazabiegówwtymopracowaniu
byłyzgodnezaktualnymiwskazaniamiipraktyką.Mimoto,zewzględunastanwiedzy,zmianyregulacji
prawnychinieprzerwanynapływnowychwynikówbadańdotyczącychpodstawowychiniepożądanych
działańzabiegów,Czytelnikmusibraćpoduwagęinformacjeproducentasprzętulubautorówmetod,
abynieprzeoczyćewentualnychzmianwewskazaniachidawkowaniu.Dotyczytotakżespecjalnych
ostrzeżeńiśrodkówostrożności.Należyotympamiętać,zwłaszczawprzypadkunowychlubrzadko
stosowanychzabiegów.
Recenzent:HannaModrak
Redaktords.publikacjimedycznych:StellaNowośnicka-Pawlitko
Redaktormerytoryczny:MagdalenaPluta
Redaktortechniczny:JacekPiotrowski
Korekta:KrzysztofNalepa
Projektokładkiistrontytułowych:LidiaMichalak
Zdjęcienaokładce:AgencjaFotograficznaFlashPressMedia
ISBN978-83-200-4475-1
WydanieI
WydawnictwoLekarskiePZWL
tel.22695-40-33
Księgarniawysyłkowa:
tel.22831-42-83
infolinia:801-142-080
www.pzwl.pl
e-mail:promocja@pzwl.pl
Składiłamanie:GBStudio
Drukioprawa:Wrocłw
askaDrukarniaNaukowaPAN,Wrocław