Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
onkologia
Rakjajnika
NAJNOWSZEMETODYLECZENIA
2021/5(12)
Redakcjanaukowa:
prof.drhab.n.med.MariuszBidziński
Pierwotneleczeniechirurgiczneuchorejnarakajajnika,
jajowodulubpierwotnegorakaotrzewnej
Chirurgiainterwałowauchorychnarakajajnika
Leczeniechirurgicznenawrotowegorakajajnika
Chemioterapianoworozpoznanegorakajajnika
Chemioterapianawrotowegorakajajnika
Leczeniemolekularniecelowanerakajajnika,jajowodu
lubpierwotnegorakaotrzewnej
Radioterapiauchorychnarakajajnika
Opiekapaliatywnaileczenieobjawowewnowotworachjajnika,
jajowodówiotrzewnej
Rakjajnikawłaściwaopiekazzakresużywieniaklinicznego
Pomocpsychoonkologicznadedykowanachorejzrozpoznaniem
rakajajnika,jajowodulubpierwotnegorakaotrzewnej
Rehabilitacjachorychleczonychzpowodunowotworów
ginekologicznych