sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

The cover of the book titled: Komunikacja naukowa w Polsce

Izabela Warwas, Małgorzata Dzimińska, Aneta Krzewińska

The cover of the book titled: Komunikacja naukowa w Polsce

Aneta Krzewińska, Małgorzata Dzimińska, Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz

The cover of the book titled: Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości

Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna