sort

RECENTLY READ

ALL BOOKS
The cover of the book titled: Rozwój lokalny a polityka mieszkaniowa w gminach wiejskich

Anna Miklaszewska, Małgorzata Marks-Krzyszkowska, Paweł Starosta

The cover of the book titled: Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce

Maciej Cesarski, Paweł Chruski, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Komornicki, Tadeusz Markowski, Rafał Matyja, Maciej J. Nowak, Krzysztof Simon, Robert Simon, Marek S. Szczepański, Przemysław Śleszyński, Anna Śliz

The cover of the book titled: Smart City

Sabina Baraniewicz-Kotasińska

The cover of the book titled: Inteligentne miasta w pandemii

Hanna Godlewska-Majkowska, Paulina Legutko-Kobus, Jacek Sierak

The cover of the book titled: Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej

Elżbieta Opiłowska, Kamila Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

The cover of the book titled: Działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich Mazowsza

Małgorzata Błażejowska, Katarzyna Brodzińska, Maria Parlińska, Alicja Stolarska