Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Krokpokroku
cukiernictwoipiekarstwo3-4/2020
l
2
fot.zarchiwumautorki
3
4
5
6
MATERIAŁYINARZĘDZIA
kolorowemasycukrowewycinaczkiwróżnychkształtachłyżkiczarnymaczekcukrowynarzędziedrezdeńskie
formasilikonowaczarnyflamasterspożywczybarwnikspożywczywkolorzeciemnegobrązuspirytuspędzel
Krok1
Rozwałkujmasęnagrubośćok.3mm.Wytnijokrą-
głąwycinaczkąkilkakółekwróżnychkolorach.
Umieśćwycięteelementywłyżkachostożkowym
kształcieprzypominającymjajo.Pozostawdowy-
schnięcia.
Krok2
Wbiałejrozwałkowanejnagrubośćok.3mmmasie
wytnijelementwkształciekwiatu.
Krok3
Wbiałejmasiewytnijpięćsztukmałychkwiatków
wielkościniezapominajki.
Krok4
Wrozwałkowanejcielistejmasiewytnijkołoiłezki
nagłowęiuszybaranka.
Krok5
Przyklejnaśrodkuwcześniejwyciętegokwiatugło-
iuszybaranka.Doklejwyciętewcześniejmałe
kwiatkijakogrzywkę.
Krok6
Zaznaczostrymkońcemmiejsca,gdziemająsię
znajdowaćoczy,iwklejwpowstałe1-mimilimetro-
wedołkimaczekcukrowywkolorzeczarnym.Na-
rzędziemdrezdeńskimzaznaczpyszczek.
8