Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
Uniwersalnywymiarirolasumieniawtrudnychsytuacjach
medycznychpoczątkuikońcażyciaczłowieka...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
MałgorzataChudzińska
Badaniaprenatalnezpunktuwidzeniagenetykaipediatry...
...
...
...
RobertŚmigiel
Hospicjaperinatalnejakonowewyzwaniedlamedycyny...
...
...
...
..
BłażejKmieciak
OsobyzzespołemDownawśródnasdylematyetyczne
ispołecznewedługraportuProblemyrodzinzzespołemDowna
wPolscestannaprzełomie2017i2018roku...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
MonikaZazula,SzczepanKaleciak,AndrzejMuszala
7
31
53
83
Problemyetyczneipsychospołecznekobietniepełnosprawnych
wciąży...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
119
BarbaraMazurkiewicz,EwaDmoch-Gajzlerska
Standardopiekinadpacjentemumierającym...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
133
WojciechJaroszewski
Godnośćwumieraniu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
147
TomaszDzierżanowski
Czegooczekujechorywostatnimetapieswojegożycia?...
...
...
...
...
.
177
MałgorzataKrajnik
wsparcieduchowo-religijneosóbukresużyciaiichbliskich...
...
...
195
PiotrKrakowiak