Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
IwanTeodorowiczSzpońkaijegociocia.
Tahistorjamiałaswojąhistorję:opowiadałmiprzyjeżdżający
zHadziaczaStefanIwanowiczKuroczka.
Wiedziećnależy,żepamięćmojaaniopowiemjakjestlichą!
mów,czyniemównajednowyjdzie.Zupełniejakbyślałwodę
dorzeszota.Znającjużsiebie,umyślniegoprosiłem,byhistoryjkę
samraczyłnapisaćwporządnymseksternie.DajmuBożezdrowie,
człowiektenzawszełaskawnamnie,nieociągałsięinapisał.
Schowałemdomaleńkiegostolika;musiciegosobieprzypominać:
stoiwkącie,tużprzydrzwiach...Otóżmasz!nawiekizapomniałem,
żeścienigdyumnieniebyli.
Staruszkamoja,zktórąjużodlattrzydziesturazemmieszkamy,
odkiedyżyje,niemiaławrękuelementarzacoprawda,
toprawda!...Otóżniejakiegoczasuuważałem,żeonapieczepierożki
najakimśpapierze.Apierożki,kochaniczytelnicy,pieczeona
przewybornie;lepszychnacałymświecienieznajdziecie.Spojrzałem
jakośnaspodekpierożkapatrzę:pismo!...Jakbyprzeczułomoje
serce:zaglądamdostolikaniemapołowyseksterna!końcowe
stronicepowyciągałastaranapierożki.Cotupocząć?jużcićbićsięnie
wypadanastarość!
WprzeszłymrokuzdarzyłomisięprzejeżdżaćprzezHadziacz;nie
dojeżdżającdomiasta,umyślniezawiązałemwęzełek,abynie
zapomniećpoprosićpanaStefanaodokończeniehistorji.Niedość
natem:dałemsobiesłowoskorokichnęwmieście,wnetsobie
onimprzypomnieć.Gdziezaś!przejechałemmiasto,kichnąłem,nawet
nosaotarłemchustka,awgłowieanizaświtało!dopieroprzyszło
minamyśl,kiedyjużbyłemowiorstsześćzarogatką.Niemaco,
muszędrukowaćniedokończonąhistorję.Zresztą,gdybyktożyczył
sobiekonieczniemiećdalszyciągtejpowieści,tedyniechajpojedzie
doHadziaczaipoprosiotopanaStefana.Onznajwiększą
przyjemnościąwszystkoopowie,choćbymiałzacząćodpoczątku.
Mieszkatużobokmurowanejcerkwi.Zaniąniewielkaprzecznica,
agdysięwniąwejdziebędądrugieczytrzeciewrota.Alenawet
jeszcze:skorosięspostrzeżenapodwórzuwielkątykęzwierzby
iwyjdzienawaszespotkaniegrubababawzielonejspódnicy,(nie
odrzeczybędziezanotowaćwnawiasie,żeonjestkawalerem),
tobędzietojegopodwórze.Zresztąmożnagospotkaćnarynku,gdzie
coranabywadodziewiątejgodziny,kupujenaobjadrybę,atakże
zielone,igawędzizojcemAntypem,albozJosiemszynkarzem.Łatwo