Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
managementforum.ue.wroc.pl
e-ISSN2392-0025
2016,vol.4,no.2,pp.(1)
Spistreści
Wstęp...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
SewerynSpałek:Doskonaleniezarządzaniaprojektamiwprzedsiębiorstwie(Advancementinmanagingprojectsin
thecompany)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
AnnaPiekarczyk:Rolametodykimyśleniasieciowegowrozwiązywaniukompleksowychproblemów(Theroleof
networkthinkinginsolvingcomplexproblems)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
EwaStroińska:Społeczno-kulturoweuwarunkowaniainnowacjiworganizacji(Socio-culturaldeterminantsofin-
novationsinorganizations)...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
RadosławDrozd,WioletaKucharska:Strategiczneioperacyjneuwarunkowaniawdrożeńinnowacjiwkontekście
gospodarkisieciowej(Strategicandoperationalconditionsforinnovationimplementationinthenetwork
economycontext)...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
AnnaMariaLis,MaritaMcPhillips:Czynnikisukcesuwzarządzaniuinicjatywąklastrowąnaprzykładzieinicjatywy
Interizon(SuccessfactorsinclusterinitiativemanagementInterizonclustercasestudy)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
3
10
16
24
29
ManagementForum,2016,vol.4,no.2