Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
LISTODWYDAWCY
pokażąCi,jaktozrobić.PodpowiedząCirównież,jakanalizowaćiod-
czytywaćrynek,kiedykupowaćikiedysprzedawać.Wkońcuwszyscy
chcemyzarabiaćpieniądze.
Istniejąwskaźniki,któreumożliwiająanalizęrynków.Ważneinfor-
macje,którewpływająnaruchycen,izdobytaprzezdziesięciolecia
wiedzaekspertówgiełdowych.TowszystkoudostępniamyCiwtym
wyjątkowymprzewodnikudlatraderów.
Postawnaskondensowanąwiedzęekspertówzdoświadczeniemgieł-
dowym,abypomnożyćswojepieniądze.Czyżtoniebrzmidobrze?
Jestempewna,żeodpowiedźbrzmintak”.
Zotwarciemtejksiążkizrobiłeśpierwszykrok,abypomnożyćswoje
pieniądze.Albo-jakniedawnopowiedziałmipewienprofesor:Jestem
nagiełdzie,żebyzarabiaćpieniądze.
Wspólniezekspertamigiełdowymi,którychudałomisiępozyskać
dotegoprojektu,równieżiTybędzieszniedługozarabiaćpieniądze.
Dużepieniądze.
NiezdradzęCidziśszóstkiwnajbliższymlosowaniutotolotka.Taka
prognozanieistnieje.MamzatodlaCiebiecośowielelepszego:
6krokówdozarabianiapieniędzy!
Autorzytejksiążkibyliipełnientuzjazmu.oferowaliminapisanie
po100,200,300lubnawetwięcejstronnatentemat.Wkońcupiszą
oswoimzawodzieihobby:zarabianiupieniędzynagiełdzie.
Musiałamdosłowniepowstrzymaćentuzjazmnajlepszychstrategów
ipowiedzieć:Każdymożenapisaćniekończącąsięksiążkę.Dużotrud-
niejszejestjejskracanie,skracanieijeszczerazskracanie.Spróbuj
5