Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
napróżno.
Czytenczłowiekznałtamtejszestosunki?
Bardzodokładnie.
Amimotonicnieosiągnął?Jakżeżmożesiętoudaćtemu
obcemuczłowiekowi?
Czywątpisz?Przedchwilądopieroprzedstawiłeśmigojako
człowieka,którywięcejpotrafi,aniżelistuinnych.
Takpowiedziałemijestemgłębokoprzekonany,żesięniemylę.
Aleontuprzecieżobcy.
Sampowiedziałeś,żebyłjużkilkarazywEgipcie.
Tak,aleczyFrank,którybyttutajtrzylubczteryrazy,może
stosunkiznaćtakdokładnie,jakrodowityEgipcjanin?
Jestemzdania,żemożejeznaćdokładnie.Każdyztych
uczonychchrześcijanmamnóstwoksiążekoobcychkrajach
inarodach.Oprócztego,każdymożekorzystaćzwielkich
księgozbiorów,należącychdopaństwa.Zanimtakiobcywyruszy
wdalekiświat,czytaonimwszystkieksiążkiiprzeztopoznaje
golepiej,aniżelikrajowiec.
Skądtywieszotem?
SpotykałemsięzwielutakimiFrankamiwKahirze,apotem
jakoprzewodnikwMaabdah,iodnichsamychtosłyszałem.Mówią
językiemnaszegokrajuimająmapytakdokładne,żeczęstolepiej
znajądrogi,niżmy.Dotegonależydodać,żeucząsięznaczniewięcej
iodnasmądrzejsi.Nicdziwnegozatem,żedająsobieradę
wkażdempołożeniu,iniezdająsiętak,jakmy,naAllaha.Jeślinadto
zważysz,żeteneffendijestjednymznajznakomitszych,toprzyznasz
słusznośćmemutwierdzeniu,żemogęsięodniegospodziewać
skutecznejpomocy.
Hm!Mówiszprzekonywającoidowodomtwoimniemogęsię
oprzeć.Pomówznim!Zajrzędoniego,możejużwstał.
Zajęłomnieto,cosłyszałem,asądich,takbardzodlamnie
pochlebny,mógłbymnienawetwzbićwdumę.Uważanomnie
zanajznakomitszegoinajuczeńszegoFrankaimiałemodszukać
zaginionego,któregoznawcykrajuszukalidaremnie.Niestety,
przewodnikogromnieprzeceniałmojezdolności,wkażdymjednak
raziezaciekawiłomnieto,comimiałpowiedzieć.Zaprzychylność,
jakąmiokazał,chętniebymsięmuprzysłużył,byletylkowtym
wypadkugłowamojairęcezadaniupodołały.
Wkrótceotworzyłysięcichodrzwidomegopokojuizajrzał
koniuszy.Spostrzegłszy,żejużnieśpię,pozdrowiłmnieuprzejmie: