Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Wykazskrótów
Biul.
Biuletyn
Biul.SAKa
BiuletynSąduApelacyjnegowKatowicach
DzU
DziennikUstaw
KonstytucjaRPKonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej
k.k.
Kodekskarny
k.k.w.
Kodekskarnywykonawczy
k.p.k.
Kodekspostępowaniakarnego
k.p.o.w.
Kodekspostępowaniawsprawachowykroczenia
k.w.
Kodekswykroczeń
KZS
KrakowskieZeszytySądowe
NP
Noweprawo
OSPiKA
OrzecznictwoSądówPolskichiKomisjiArbitrażowych
OSN
OrzecznictwoSąduNajwyższego
OSNKW
OrzecznictwoSąduNajwyższegoIzbaKarnaiWojskowa
OSNPG
OrzecznictwoSąduNajwyższegoWydawnictwo
ProkuraturyGeneralnej
PiP
Państwoiprawo
Prok.iPr.
ProkuraturaiPrawo
PR
Prokuraturarejonowa
PO
Prokuraturaokręgowa
SA
Sądapelacyjny
SO
Sądokręgowy
SR
Sądrejonowy
SN
SądNajwyższy
tekstjedn.
Tekstjednolity
U.oABWiAW
UstawaoAgencjiBezpieczeństwaWewnętrznego
orazAgencjiWywiadu
U.oCBA
UstawaoCentralnymBiurzeAntykorupcyjnym
U.oSKWiSWWUstawaoSłużbieKontrwywiaduWojskowego
orazSłużbieWywiaduWojskowego
U.oSG
UstawaoStrażyGranicznej
U.oKS
Ustawaokontroliskarbowej
U.oPol.
UstawaoPolicji
U.PoProk.
UstawaPrawooprokuraturze
u.p.n.
Ustawaopostępowaniuwsprawachnieletnich
zpóźn.zm.
Zpóźniejszymizmianami