Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
KomitetRedakcyjny
StanisławStanek(redaktornaczelny),MariuszŻytniewski(sekretarz),
AndrzejBajdak,TadeuszTrzaskalik,GrażynaTrzpiot
Recenzenci
MałgorzataPańkowska
JacekUnold
Redaktor
KarolinaKoluch
Składtekstu
UrszulaGrendys
©CopyrightbyWydawnictwoUniwersytetuEkonomicznegowKatowicach2011
ISBN978-83-7246-703-4
ISSN2083-8611
Wszelkieprawazastrzeżone.Każdareprodukcjalubadaptacjacałościbądźczęści
niniejszejpublikacji,niezależnieodzastosowanejtechnikireprodukcji,
wymagapisemnejzgodyWydawcy
WYDAWNICTWOUNIWERSYTETUEKONOMICZNEGOWKATOWICACH
ul.1Maja50,40-287Katowice,tel.322577635,fax322577643
www.ue.katowice.pl,e-mail:wydawnictwo@ue.katowice.pl