Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Stanprawnyna1stycznia2016r.
Recenzent
Drhab.MariolaLemonnier,prof.UWM
Wydawca
GrzegorzJarecki
Redaktorprowadzący
KingaZając
Opracowanieredakcyjne
BeataGierasimowicz
Łamanie
WoltersKluwer
Układtypograficzny
MartaBaranowska
Taksiążkajestwspólnymdziełemtwórcyiwydawcy.Prosimy,byśprzestrzegałprzysługujących
impraw.Książkęmożeszudostępnićosobombliskimlubosobiścieznanym,aleniepublikujjej
winternecie.Jeślicytujeszfragmenty,niezmieniajichtreściikonieczniezaznacz,czyjetodzieło.
Ajeślimusiszskopiowaćczęść,róbtojedynienaużytekosobisty.
SZANUJMYPRAWOIWŁASNOŚĆ
Więcejnawww.legalnakultura.pl
POLSKAIZBAKSIĄŻKI
©Copyrightby
WoltersKluwerSA,2016
ISBN978-83-264-9645-5
ISSN1897-4392
ISBNPDF-a:978-83-8092-213-6
Wydaneprzez:
WoltersKluwerSA
DziałPrawAutorskich
01-208Warszawa,ul.Przyokopowa33
tel.225358219
e-mail:ksiazki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl
księgarniainternetowawww.profinfo.pl