Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Przedmowa
Dopaminaiserniktakitytułwymagawyjaśnienia,brzmiprzecieżgorzej
niżKapustakiszonazsosemwaniliowym.Todosiebieteżniepasuje,na
talerzu.paręwyrazówłączyjednakprzynajmniejto,żejadalne.Ale
neuroprzekaźnikisłodkiwypiek?
Byćmożetytułtenwyrażamójświatopogląd,gdyżwedługmnieświatnie
składasięzodrębnychdziedzinżycia,któreniemajązesobąnicwspólnego.
Wkońcuprzynajmniejjajestemzawszetakisam,niezależnieodtego,czy
siedzęprzystolewjadalni,czyprzybiurku.MójLebenswelt1,jaknazwałto
pewienflozof,krzyżujesięznajróżniejszymiobszaramiżyciaiłączysięwten
sposóbzrzekomąniewspółmiernością.Dlategoteżjużwcześniejszezbiory
moichartykułówzdziedzinyneurologiimiałytakietytuły,jaknaprzykładScho-
koladeimGehirn2(2002)lubKetchupunddaskollektiveUnbewusste3(2001).
Łatwiejmyślisięwedługszablonu.Jeżelibędziemywypieraćfakty,żekaż-
degoroku10mlnniemowlątumieraniepotrzebniezpowodubiegunkialbo
żemiliardludziniejestwwystarczającymstopniuzaopatrzonywwodępitną,
albożesetkitysięcydzieciwNiemczechzagrube,tomożemysięspokoj-
niezająćtym,nacomamyochotę:zawartościąwodywkaszancezGórnej
Hesji,słabympoziomemnowejinscenizacjioperyWagneralubwielkościąkoł-
nierzykakoszuli.Jeślijednakwszystkojestzesobąpowiązane,jeślimamy
1
Pojęcietłumaczonezazwyczajjakoświatspołecznylubświatżycia(przyp.tłum.).
2
Wwolnymtłumaczeniu:„Czekoladawmózgu”(przyp.tłum.).
3
Wwolnymtłumaczeniu:„Keczupipodświadomośćzbiorowa”(przyp.tłum.).
7