Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
5.9.SekcjaŻywieniaPozajelitowegoiDojelitowegoTChP...
...
...
...
...
...
...
..61
5.10.Współpracamiędzynarodowa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.61
16.PodstawyprawneleczeniażywieniowegowPolsce
BrunoSzczygieł...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...65
17.RekomendacjeRadyEuropyiEuropejskiegoTowarzystwa
ŻywieniaKlinicznegoiMetabolizmu(ESPEN)dotyczące
żywieniawszpitalachileczeniażywieniowegoBrunoSzczygieł...79
18.ZespołyleczeniażywieniowegoBrunoSzczygieł...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.91
8.1.Składzespołuleczeniażywieniowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...91
8.2.Zadaniazespołuleczeniażywieniowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.92
8.3.Zespołyleczeniażywieniowegoaspektyekonomiczne...
...
...
...
...
...
...
..94
19.Leczenieżywieniowechorychwstanieterminalnym
BrunoSzczygieł...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...97
II.METODYLECZENIAŻYWIENIOWEGO...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..101
10.ŻywieniepozajelitoweMaciejSłodkowski...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..103
10.1.Wskazaniadożywieniapozajelitowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.103
10.2.Metodyprowadzeniażywieniapozajelitowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...104
10.3.Preparatystosowanewżywieniupozajelitowym...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.106
10.4.Monitorowanieżywieniapozajelitowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.111
10.5.Powikłaniażywieniapozajelitowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...112
11.ŻywieniedojelitoweWaldemarPawłowski...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.115
11.1.Wskazaniaiprzeciwwskazaniadożywieniadojelitowego...
...
...
...
...
...
.116
11.2.Dietyprzemysłowestosowanewżywieniudojelitowym...
...
...
...
...
...
...
.118
11.3.Podziałdietprzemysłowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..119
11.4.Sprzętstosowanywżywieniudojelitowym.Opiekanad
zgłębnikiem...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.122
11.5.Metodyżywieniadojelitowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...125
11.6.Powikłaniażywieniadojelitowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...128
11.7.Miksowanedietyszpitalneidomowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.133
12.Zespółponownegoodżywienia(refeedingsyndrome)
MaciejSłodkowski...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.139
12.1.Grupyryzyka...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..139
12.2.Objawy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...140
12.3.Patogeneza...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..140
12.4.Zapobieganie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.141
13.ŻywieniewspomagająceodpornośćRobertSłotwiński...
...
...
...
...
...145
13.1.Immunomodulacjaaminokwasami...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..146
13.2.Immunomodulacjakwasamitłuszczowymi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.148
13.3.Kliniczneaspektyżywieniawspomagającegoodporność...
...
...
...
...
...
..149